+359 888 235 640
office@agrobioseed.com

Яна 1805, обл. София-град,

ул. Старо Буховско шосе №5

Image Alt

Нано сяра

Тор и почвен подобрител. Допълнение: био фунгицид и акарицид
Многофункционално действие с редица добавени стойности!

Търговското наименование е АГРОВИТ NS, регистриран като минерален, неорганичен тор. Състав: Калциев полисулфид – CaS5 (размери 20 nm) – 230 г/л. Производител: „Иновативно предприятие Сулфитек”, Русия. Това е ново поколение продукт, който e коренно различен от познатата сяра с това, че може да се използва като ТОР и подобрител на почвеното рН. Икономичен и изключително ефективен. Снабдява растенията със сяра, като предотвратява серен дефицит. Подобрява храненето на растенията, повишава добива, намалява нитратите, повишава белтъчното съдържание. Нано сярата се проявява и като стимулатор и дава рязък растеж на растенията и увеличава зърнообразуването при културите. Нано сяра се явява и ефективен стимулатор при синтеза на протеина. Със сяра може да се подхранват растенията през цялата вегетация. Продуктът е безвреден за човека, животните и околната среда.

1. Стимулира растежа на растенията в ранен стадий на развитие, като увеличава фотосинтезата до 8-10 пъти. При обработка на семената преди сеитба или веднага след поникването дава невероятен скок на приръста.

2. Увеличава добива и съдържанието на протеина при житните и бобовите (във фаза наливане на зърното и образуване на нодулите), глутена при житните, витамините при плодовете и добива и маслеността при маслодайните – слънчоглед, рапица, соя и други култури.

3. Намалява значително пораженията от системна мана при слънчогледа и предпазва от поражения на брашнестата мана.

4. Увеличава образуването на нодулите при бобовите, броя на класчетата при житните, едрината на питите при слънчогледа и кочаните при царевицата.

5. Трансформира нитратите до протеинов азот в плодовете.

6. Предпазва растенията от болести, всички видове гъбни заболявания, акари, листни въшки и молци. Има директно потискащо действие върху голям брой патогени и болести и подобрява имунитета на растенията.

7. Увеличава добива при някои култури до 60%, а зелената маса на фуражните култури, предназначени за приготвяне на силаж и сено до 35%.

8. Удължава срока на съхранение на продуктите – овощни плодове и зеленчуци.

9. Неутрализира тежките метали в почвата и много бързо и ефективно подобрява почвеното рН.

10. Може да се използва и като неорганичен фунгицид и акарицид с контактно и фумигиращо действие за борба срещу мани, брашнести мани и ръжди, акари, белокрилки в оранжериите и други. 

11. Използван през есента, понижава риска от измръзване на зимуващите култури.

Състав: Калциев полисулфид – CaS5 (размери 20 nm) – 230 г/л.

Може да се използва през цялата вегетация при:
Всички зърнено-житни; бобови; маслодайни култури в т.ч. слънчоглед; лозя; зеленчукови, овощни и ягодови видове; фуражни треви и смески.
Използва се многофункционално за: стимулиране кълняемостта на семената; стимулиране растежа и образуването на силна и жизнена зелена маса; за повишаване съдържанието на протеин при житните култури и подобряване качеството на зърното; за образуването и повишаване броя на нодулите при бобовите култури; за намаляване съдържанието на нитрати в плодовете; подобрява екологическа безопасност при използване на хербициди; подпомага възстановяването на почвите, замърсени от тежки метали; подпомага подобряването на почвената киселинност – pH; стимулира растежа и ръста при растенията и стимулира увеличаване на добивите посредством наночастиците сяра от 20 до 50%!

Методи на обработки:

  • Ръчно пръскане,
  • механично пръскане,
  • пръскане със самолет,
  • системи на поливане- капково напояване и оросяване.

Цена: по ценова оферта на АБС.
Поръчки и заявки: тел.: 02 9589301, +359 888 235640

Info

Category:
Date: