+359 888 235 640
office@agrobioseed.com

Яна 1805, обл. София-град,

ул. Старо Буховско шосе №5

Image Alt

Екстрасол

Биоорганична тор и стимулатор.
Ново поколение тор за изпръскване като разтвор с пръскачка.

Екстрасол е създаден през 1995 година след изпитването на 297 вида бактерии изолирани от почвата. Суровината за производство на Екстрасол са бактериите, изолирани от почвата – ризосферни бактерии. Те имат голям потенциал на висока производителност и в тях няма патогенна микрофлора. Съдържа голяма група бактерии с висок потенциал. Имат специфична особеност да се заселват в корените на растенията като инхибитори и да произвеждат микроорганизми, с помощта на които подтикват растенията към буен и динамичен растеж. Усвояват азота от въздуха и го натрупват в корените и почвата, а това увеличава плодородието на културите.

 • Най-добрата тор за органично производство. Не съдържа химикали.
 • Единствената тор, която се използва във всички фази на развитие при растенията, от семената, през вегетацията и съхраняването на продуктите.
 • Единствената тор, която увеличава добива и предпазва растенията от болестите.
 • Безвредна е за екологията, животните и хората.
 • След събирането на реколтата, за кратко време разлага обработените остатъци до хумус и обогатява почвата и нейната микрофлора.
 • Използването ѝ е икономично и практично.
 • Укрепва и прави растенията издържливи срещу сушите и студовете, и по-лесно прекарват стресовете от тях.
 • Може да се смесва с всички видове пестициди, фунгициди и торове, без да се отрази на крайния резултат.
 • След събирането на реколтата остава богата почва за следващите култури.
 • Намалява се прибирането на реколтата с 6-10 дни по-рано.
 • Увеличава глутена и хектолитъра в пшеницата, маслото в слънчогледа, захарното съдържание
  в цвеклото и гроздето.
 • Клубеноплодите, обработени с Екстрасол се съхраняват много по-добре.
 • Подобрява микрофлората на почвата и я обогатява.

Съставът включва активни ризосферни бактерии: Bacillus Subtilis, органични вещества (не съдържа химикали). Бактериите имат голям потенциал и в тях няма патогенна микрофлора. Имат специфична особеност да се заселват в корените на растенията като инхибитори и да произвеждат микроорганизми с помощта на които подтикват растенията към буен и динамичен растеж. Усвояват азота от въздуха и го натрупват в корените и почвата, а това увеличва плодородието на културите и намалява приложението на изкуствените торове и фунгициди с 50%.

Съвместим е и може да се използва в смеси с фунгициди, хербициди, пестициди, торове и други препарати, без да повлияе на действието им и на добива.

Всички фази на развитие при растенията – от семената, през вегетацията и съхранението на продуктите:

 • Предпосевно третиране (семена, клубени, луковици): 10 мл/100 мл вода, потапяне за 20-30 мин.
 • Картофените клубени преди засаждане да се третират с 100 мл/ 10 л вода.
 • Третиране на корените преди засаждане – 10 мл/ 1 л вода, потапяне за 1-2 мин.
 • Третиране през вегетацията (зеленчуци, овощни, цветя, декоративни култури) – 10 мл/ 10 л вода, третира се 2 пъти месечно.
 • Кореново третиране при засаждане на разсад – 10 мл/ 1л. вода и потапяне за 12-24 часа в разтвора.
 • Третиране на овощни насаждения през вегетацията (зелен конус, розова пъпка, след цъфтеж, при оформяне на плодовете) – пръскане с 100 мл/ 10 л вода.
 • Третиране на хвойнови растения – 100 мл./ 10л. вода.
 • Третиране на почвата (декоративни и овощни култури) – 10 мл/10 л. вода, 2 пъти месечно.
 • Обработка на компост – 10 мл/ 10л. вода и обилно поливане с 10 литра разтвор/м3.
 • Цветя (стайни, оранжерийни, на открити и закрити площи) – през целия вегетационен период с поливане с 10 мл/ 10 л вода, пръскане със 100 мл/ 10 л вода.

Цена: по ценова оферта на АБС.
Поръчки и заявки: тел.: 02 9589301, +359 888 235640